Poukázanie 2 percentá z dane
akcia
01 Apr 2020

MILÍ RODIČIA a PRIATELIA SKAUTINGU, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2019

Vaše peniaze použijeme ako zľavu na tábor , kúpa spoločenského stanu a ďalšie naše akcie počas roka,či prispejeme na vzdelávacie akcie slovenského skautingu pre Vaše deti.Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane 152.Zboru vo Varíne prinášame vám návod,

čo musíte urobiť, ak ste:

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2020 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2019 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2019

POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2019

Vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete zaniesť na daňový úrad v Žiline do 30.4.2020

Údaje o prijímateľovi: Slovenský skauting,152 zbor Javorov Varín ,

IČO 00598721/0910 , adresa: M.R.Štefanika 372,013 03 Varín

Právna forma: Občianske združenie

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.