Akcie
Oslava 90.rokov skautingu v Martine
01 Jun 2019

Oslava 90.rokov skautingu v Martine

V sobotu 1.6.2019 nás čaká zábava, divadlo, hudba, workshopy- modrotlač, odlievanie stôp čakajú ...

Májový skautský beh
25 May 2019
Milý skaut / skautka, včielka / vĺča, rover / roverka!!!!!
Radi by sme Ťa pozvali na prvý skautský beh 152. zboru  Javorov Varín. Budeme behať len tak pre zábavu a vy ...
Víkendovka v Banskej Štiavnici
01 Feb 2019

Pozvanie na oddielovú víkendovku
(2. oddiel skautiek)
Pozývame všetky skautky a vĺčatá z 2. oddielu skautiek Var&iacut ...

Betlehemské svetlo 2018
24 Dec 2018

Dňa 16.12.2018 prevezmú slovenskí skauti betlehemské svetlo vo Viedni a 22.12.2018 bude roznesené do 300 miest po celom Slovensku. Do reťaze sa m&o ...

Pozvánka na skautské vianočné posedeníčko
16 Dec 2018

Drahí rodičia našich skautíkov!

Srdečne Vás pozývame 16.decembra o 16.00 do kinosály vo Varíne. Čaká Vá ...

Oznam pre skautky
01 Dec 2018

Dňa 1.12.2018 sa uskutoční akcia určená pre roverky, radkyne družiniek a skautky v družinke Zebier, ktorá preverí Vaše schopnos ...

Foto
Tábor Pružina 2018 - radcovia
Tábor Pružina 2018
Jarná výprava
Zimné bivakovanie na Špičaku
Tábor Horná Tižina 2014
Tábor Hodruša 2017 - radcovia
Tábor Hodruša 2017
Zbor
Varínsky 152.zbor Javorov je nižšou organizačnou zložkou jednej z najväčších mládežníckych organizácii - Slovenského skautingu.Je tak súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny skautov a skautiek po celom svete.Viac na www.skauting.sk V súčasnosti vo Varíne máme približne 60 členov.

V zbore pracujú 2 oddiely:
- 1.oddiel Varín - vodca Marek Cvacho. V tomto oddiely pracuje jedna družina Jeleňov a potom skupina rodinného skautingu
- 2. oddiel skautiek Varín - vodca Monika Halúsková. Jej zásluhou máme dnes 6 družín dievčat Mimoni, Kvapky, Zebry,Vrrčatá, .. a nové Melóniky

Prečo JAVORE?
Začiatky skautského hnutia vo Varíne siahajú až do roku 1930, kedy učiteľ Bohuš Mackú založil prvú družinu chlapcov. Po troch prestávkach v histórii Varína, sme sa rozhodli, že obnovíme skauting v našej rodnej dedine. A tak 13.12.2013 sa stretli 3 skautské rodinky a podujali sa na neľahkú cestu,odovzdať posolstvo Badena-Powella a naučiť deti radosti z pohybu v prírode. Zorganizovali prvý tábor a v máji 2014 sme sa stali členmi Slovenského skautingu. Meno aj číslo sme zvolili podĺa našeho bývalého vodcu, náčelníka brata Javora.

Prečo Skauting?
Skauting združuje dobrovoľníkov,ktorí chcú pracovať s detmi a tiež na raste seba samého. Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým výchova osobnosti, učí poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

Čo robíme?
Skautské oddiely sa členia na menšie skupiny - družiny, v ktorých je 6 - 8 chlapcov alebo dievčat. Vedie ich starší, skúsenejší rovesník - radca. Na čele oddielov je dospelý vodca, prípadne vodcovský tím. Činnosť našich skautských oddielov prebieha počas celého roka. Každotýždenné družinovky sú venované učeniu sa rôznych životných zručností, hrám, športovaniu. Poriadame rôzne akcie, výlety do prírody a letné tábory.

Chceme stále napredovať...
Snažíme sa, aby čas detí, ktoré nám rodičia zverili, bol využitý účelne a rozvíjal hodnoty, na ktorých je skauting postavený – čestnosť, priateľstvo, pomoc druhým, duchovno a pozitívny prístup k životu.

Snažte sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako bol, keď ste sem prišli... posolstvo BP
zbor
Video
TEN osudný výstup
Skautský tábor Chlebnice 2015
Kontakt
Štatutár zboru
Zuzana Bukovinská (Šumienka)
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
+421 9017 638 561


zástupca zborovového vodcu:
Monika Halúsková (Polárka)

Klubovňa
Zakladná škola Ondreja Štefku vo Varíne
budova Centra Voľného Času
M.R.Štefánika 431, 013 03 Varín
Údaje pre poukázanie 2%
Názov: Slovenský skauting, 152. zbor Javorov Varín
Právna forma: Občianske združenie, organizačná zložka
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
IČO: 00598721/0910
Číslo účtu: SK8383300000002500608353 (Fio Banka a.s.)