Akcie
22 Jun 2021
Skautský tábor Hodruša - Hámre
Milí rodičia, 
Deti ktoré sa zúčastnia tábora Hodruša - Hámre a majú viac ako 10 rokov budú musieť ísť na PCR testy.

Testy budú zadarmo ak sa zaregistrujete na stránke:  https://korona.gov.sk/. Negatívne testy nesmú byť staršie ako 72 hodín a pred nástupom do autobusu ich budeme potrebovať. Preto sa nenechajte testovať v piatok aby ste test do soboty rána mali pri sebe.
Výsledky testu prosím pošlite aj na mail : akazuzana@centrum.sk aby sme mali všetky testy pohromade.
Stretneme sa v sobotu 3.7.2021 o 8.30 na parkovisku pod farou vo Varíne.. nezabudnite na zborové a skautské šatky ..tešíme sa na vás.
ODCHOD vlastnou dopravou z táboriska v sobotu 10.7.2021 slávnostný nástup o 10.00...táborisko musíme opustiť do 12.OO.
Nájdete nás asi 100metrov za hotelom Salamandra pri Hornom Hodrušskom tajchu.

Vaši vodcovia.
12 Mar 2021
Cesta okolo sveta - New York
Kto by už len nepoznal slávny New York! Mesto, ktoré ročne láka milióny ľudí z celého sveta a nielen tak bezdôvodne. Viac sa dozvieš TU.

Ruku vám podáva váš priateľ,

Phhilleas Fogg
11 Mar 2021
Cesta okolo sveta - Čína
Dovolte, aby som Vám trošku priblížil Čínu, je to nádherná krajina známa svojou architektúrou, zvykmi, kultúrou a hlavne obliekaním. Viac informácii nájdete v tomto dokumente.

Ruku vám podáva váš priateľ,

Phhilleas Fogg
01 Mar 2021
Poukázanie 2 percentá z dane

MILÍ RODIČIA a PRIATELIA SKAUTINGU, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2020

Vaše peniaze použijeme ako zľavu na tábor a ďalšie naše akcie počas roka, či prispejeme na vzdelávacie akcie slovenského skautingu pre Vaše deti. Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane 152.Zboru vo Varíne prinášame vám návod,

čo musíte urobiť, ak ste:

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2020 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2020 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2020

POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2020

Vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete zaniesť na daňový úrad v Žiline do 30.4.2020

Údaje o prijímateľovi: Slovenský skauting,152 zbor Javorov Varín ,

IČO 00598721/0910 , adresa: M.R.Štefanika 372,013 03 Varín

Právna forma: Občianske združenie

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.


01 Jan 2021
Registrácia na rok 2021
Zdar všetkým rodičom  a našim skautom.
Čaká nás nový rok 2021 a s ním aj registrácia do Slovenského Skautingu. Registračný poplatok na rok 2021 je 15 Eur na dieťa. Celú túto čiastku preposielame na ústredie preto je dôležité aby ste do 15.1.2020 poslali peniaze radcovi družiny alebo môžete túto čiastku poslať priamo na účet 152. zboru vo Fio banke: SK83 8330 0000 0025 0060 8353. Prosím uviesť meno alebo mená detí do poznámky.
Poplatok umožní skautom zúčastňovať sa národných aj medzi národných akcií skautingu tiež dostávajú deti časopis a sú aj poistené na všetky akcie ako výlety a tábory. Tento rok sa už moc tešíme na tábor.
Ak máte akékoľvek otázky môžete kontaktovať Martinku Halúskovú : halus.martina@gmail.com

Tešíme sa keď sa uvoľnia opatrenia a uvidíme skautíkov naživo.

25 Nov 2020
Správa od Phieleasa Fogga:
Milí moji skautskí priatelia!

V Reform klube sme sa náramne potešili správam, ktoré sme od vás obdržali v nedávnej dobe. Spoznali ste Francúzko, v skutku nádhernú krajinu, ktorú navštívime hneď ako prvú, keď nám bude umožnené podniknúť našu veľkolepú cestu. Vašou kreatívnou prácou a výtvormi ste nám spríjemnili čas, tu v našom upršanom Londýne. Spolu s ostatnými gantlemanmi sme sa pokúsili obodovať všetko čo ste nám poslali, aby sme videli, ako ste na tom ako družina. Gratulujeme všetkým družinám k doterajšiemu pozoruhodnému úspechu  a povzbudzujeme každého jedného skauta a skautku aby pre svoju družinu získali čo najviac bodov, pretože víťazná družina získa na konci našej cesty odmenu, za ktorú sa oplatí bojovať!


Vaši skautskí vodcovia vám pošlú bodový stav a nové aktivity ku ďalšej krajine. Tentokrát sa pozrieme na ďalekú Čínu. Vďaka gantlemanom Katarínusvi a Liliusovi z rodiny Hokajdových že nám priblížia túto krajinu. Splnené úlohy, či už sú to obrázky, fotografie, texty či nahrávky, posielajte svojim radcom.  Úlohy nájdete na vašej webovej stránke (tu: http://www.skautivarin.sk/data/cina.pdf ). Hlboko sa ospravedňujem, že komunikujem iba cez vašich vodcov, no tu v 19. storočí ešte nepoznáme také čudesné veci ako je ten váš zvláštny internet.


Myslite na nás, ak niekedy budete o piatej piť čaj. Usilovne pracujte a držte sa tam v tom ďalekom, krásnom Sovensku.


Ruku vám podáva váš priateľ,


Phhilleas Fogg
Zbor
Varínsky 152.zbor Javorov je nižšou organizačnou zložkou jednej z najväčších mládežníckych organizácii - Slovenského skautingu.Je tak súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny skautov a skautiek po celom svete.Viac na www.skauting.sk V súčasnosti vo Varíne máme približne 60 členov.

V zbore pracujú 2 oddiely:
- 1.oddiel Varín - vodca Marek Cvacho. V tomto oddiely pracuje jedna družina Jeleňov a potom skupina rodinného skautingu
- 2. oddiel skautiek Varín - vodca Monika Halúsková. Jej zásluhou máme dnes 6 družín dievčat Mimoni, Kvapky, Zebry,Vrrčatá, .. a nové Melóniky

Prečo JAVORE?
Začiatky skautského hnutia vo Varíne siahajú až do roku 1930, kedy učiteľ Bohuš Mackú založil prvú družinu chlapcov. Po troch prestávkach v histórii Varína, sme sa rozhodli, že obnovíme skauting v našej rodnej dedine. A tak 13.12.2013 sa stretli 3 skautské rodinky a podujali sa na neľahkú cestu,odovzdať posolstvo Badena-Powella a naučiť deti radosti z pohybu v prírode. Zorganizovali prvý tábor a v máji 2014 sme sa stali členmi Slovenského skautingu. Meno aj číslo sme zvolili podĺa našeho bývalého vodcu, náčelníka brata Javora.

Prečo Skauting?
Skauting združuje dobrovoľníkov,ktorí chcú pracovať s detmi a tiež na raste seba samého. Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým výchova osobnosti, učí poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

Čo robíme?
Skautské oddiely sa členia na menšie skupiny - družiny, v ktorých je 6 - 8 chlapcov alebo dievčat. Vedie ich starší, skúsenejší rovesník - radca. Na čele oddielov je dospelý vodca, prípadne vodcovský tím. Činnosť našich skautských oddielov prebieha počas celého roka. Každotýždenné družinovky sú venované učeniu sa rôznych životných zručností, hrám, športovaniu. Poriadame rôzne akcie, výlety do prírody a letné tábory.

Chceme stále napredovať...
Snažíme sa, aby čas detí, ktoré nám rodičia zverili, bol využitý účelne a rozvíjal hodnoty, na ktorých je skauting postavený – čestnosť, priateľstvo, pomoc druhým, duchovno a pozitívny prístup k životu.

Snažte sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako bol, keď ste sem prišli... posolstvo BP
zbor
Video
TEN osudný výstup
Skautský tábor Chlebnice 2015
Kontakt
Štatutár zboru
Zuzana Bukovinská (Šumienka)
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
+421 9017 638 561


zástupca zborovového vodcu:
Monika Halúsková (Polárka)

Klubovňa
Zakladná škola Ondreja Štefku vo Varíne
budova Centra Voľného Času
M.R.Štefánika 431, 013 03 Varín
Údaje pre poukázanie 2%
Názov: Slovenský skauting, 152. zbor Javorov Varín
Právna forma: Občianske združenie, organizačná zložka
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
IČO: 00598721/0910
Číslo účtu: SK8383300000002500608353 (Fio Banka a.s.)