Akcie
24 Jun 2024
Skautský tábor Hodruša 2024
INFORMÁCIE PRE RODIČOV
SKAUTSKÝ TÁBOR 2024
Vedúca tábora: Martina Halúsková +421 949 800 546
Zástupca: Marianna Halúsková +421949743843
Čas a miesto stretnutia: 1.7. 8:30, parkovisko pod farou
Návštevný deň: Nedeľa 7.7. po 13:30.
Táborisko : Hodruša – Hámre neďaleko hotela Salamadra pri hoteli treba zaparkovať
GPS súradnice : 48°27’33.992″N, 18°51’2.927″E 
Mapa: https://sk.mapy.cz/s/bepofomaco
Súčasťou návštevného dňa bude aj omša priamo na tábore o 14:00. Ukončenie tábora slávnostným nástupom bude o 16:00 a potom si deti môžete odviesť domov. 
03 Jul 2023
Skautský tábor Lutiše 2023
Už sa to blíži.
Stretneme sa 3.7.2023 o 9.00 na parkovisku pod farou.
Treba si doniesť potvrdenie od doktora, bezinfekčnosť s dátumom 3.7.2023, kartičku poistenca.
A to hlavné dobrú náladu.
V nedeľu 9.7.2023 bude omša o 12.00 pozývame všetkých rodičov.
Tešíme sa na vás vaši vodcovia.
29 May 2023
Skautský tábor Lutiše 2023
Milí rodičia a skauti.

Pozývame Ťa na skautský tábor, tento rok to bude v Lutišiach.
Slovenský skauting, 152.zbor Javorov Varín organizuje stanový tábor v termíne od 3.7.2023(pondelok) do 9.7.2023(nedeľa).
Cena tábora je 130€ (celodenná strava a pitný režim, nevyhnutné výdavky na chod tábora).
Aby sme nemuseli veľa navyšovať cenu tábora budeme potrebovať vašu pomoc pri stavaní tábora 24.6.2023.
Prosím rezervujete si tento termín.
 
Vyplnenú prihlášku spolu so zaplatením poplatku prosíme odovzdať osobne 16.6.2023 o 19.00 v klubovni - CVČ, na stretnutí rodičov s vodcami tábora. 
V prípade ďalších otázok kontaktujte: Martina Halúsková 0949 800 546, Zuzana Bukovinská 0917 638 561 

Prajeme pekný deň

Vodcovia 152.zboru Javorov Varín

09 Feb 2023
Poukázanie 2 percentá z dane

MILÍ RODIČIA a PRIATELIA SKAUTINGU, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2022

Vaše peniaze použijeme ako zľavu na tábor a ďalšie naše akcie počas roka, či prispejeme na vzdelávacie akcie slovenského skautingu pre Vaše deti. Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane 152.Zboru vo Varíne prinášame vám návod,

čo musíte urobiť, ak ste:

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2023 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2022 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2022 môžete stiahnuť na https://skautivarin.sk/data/2-perc-2022.pdf

POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2022

Vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete zaniesť na daňový úrad v Žiline do 30.4.2023

Údaje o prijímateľovi: Slovenský skauting,152 zbor Javorov Varín ,

IČO 00598721/0910 , adresa: M.R.Štefanika 372,013 03 Varín

Právna forma: Občianske združenie

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.


12 Jul 2022
Skautský tábor Kurská dolina 2022
Informácie pre rodičov

vedúci Tábora: Martina Halúsková  tel. : 0949800546
        Zuzana Bukovinská tel. : 0917638561   
 (uprednostnite prosím SMS aby sme si  šetrili batérie telefónov)

Miesto: obec Krasňany, Kurská dolina po pravej strane za potokom vstup bude označený počas posledného dňa v nedeľu 24.7.2022

Termín:  od 17.7.2022 - do 24.7.2022
Nástup na tábor v nedeľu : 17.7.2022 parkovisko pod farou vo Varíne o 7.30 kde deťom zoberieme batohy a spoločne pôjdeme na sv. omšu. Po omši sa spoločne pôjde na táborisko deti odovzdajú všetky dokumenty.
Odchod z táboriska : nedeľa 24.7.2022 po 13.00 v tento deň bude ešte slávnostný obed a  sv. omša 12.45.

Prosíme rodičov aby nerušili priebeh táborového programu svojou prítomnosťou. Určite Vám deti radi porozprávajú všetko čo zažili a nechajme deťom trochu zodpovednosti na nich. 
Ďakujeme .
24 Apr 2022
Deň sv. Juraja
Milí skauti!

Srdečne vás pozývame na oslavu dňa svätého Juraja 24.4.2022. Spolu s 99. a 25. zborom strávime tento deň a priateľsky si zasúťažíme vo viacerých disciplínach. Stretneme sa o 8:00 na autobusovej zastávke pri obecnom úrade. Spoločne zahájime akciu skautskou svätou omšou a následne sa presunieme na Paľovu búdu v priestoroch Žilinskej univerzity, kde sa odohrajú všetky súťaže a hry. Obed je zabezpečený (guláš).

Čo si so sebou zobrať: rovnošatu (skautský kroj), športové oblečenie a obuv, lyžičku a karimatku, desiatu a fľašu s vodou, 5 eur (cesta + spotrebný tovar)

Koniec akcie je o 15:30. Príchod autobusu do Varíne je 16:42.

Tešíme sa na vás!
radcovia a vodcovia
Zbor
Varínsky 152.zbor Javorov je nižšou organizačnou zložkou jednej z najväčších mládežníckych organizácii - Slovenského skautingu.Je tak súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny skautov a skautiek po celom svete.Viac na www.skauting.sk V súčasnosti vo Varíne máme približne 60 členov.

V zbore pracujú 2 oddiely:
- 1.oddiel Varín - vodca Marek Cvacho. V tomto oddiely pracuje jedna družina Jeleňov a potom skupina rodinného skautingu
- 2. oddiel skautiek Varín - vodca Monika Halúsková. Jej zásluhou máme dnes 6 družín dievčat Mimoni, Kvapky, Zebry,Vrrčatá, .. a nové Melóniky

Prečo JAVORE?
Začiatky skautského hnutia vo Varíne siahajú až do roku 1930, kedy učiteľ Bohuš Mackú založil prvú družinu chlapcov. Po troch prestávkach v histórii Varína, sme sa rozhodli, že obnovíme skauting v našej rodnej dedine. A tak 13.12.2013 sa stretli 3 skautské rodinky a podujali sa na neľahkú cestu,odovzdať posolstvo Badena-Powella a naučiť deti radosti z pohybu v prírode. Zorganizovali prvý tábor a v máji 2014 sme sa stali členmi Slovenského skautingu. Meno aj číslo sme zvolili podĺa našeho bývalého vodcu, náčelníka brata Javora.

Prečo Skauting?
Skauting združuje dobrovoľníkov,ktorí chcú pracovať s detmi a tiež na raste seba samého. Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým výchova osobnosti, učí poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

Čo robíme?
Skautské oddiely sa členia na menšie skupiny - družiny, v ktorých je 6 - 8 chlapcov alebo dievčat. Vedie ich starší, skúsenejší rovesník - radca. Na čele oddielov je dospelý vodca, prípadne vodcovský tím. Činnosť našich skautských oddielov prebieha počas celého roka. Každotýždenné družinovky sú venované učeniu sa rôznych životných zručností, hrám, športovaniu. Poriadame rôzne akcie, výlety do prírody a letné tábory.

Chceme stále napredovať...
Snažíme sa, aby čas detí, ktoré nám rodičia zverili, bol využitý účelne a rozvíjal hodnoty, na ktorých je skauting postavený – čestnosť, priateľstvo, pomoc druhým, duchovno a pozitívny prístup k životu.

Snažte sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako bol, keď ste sem prišli... posolstvo BP
zbor
Video
TEN osudný výstup
Skautský tábor Chlebnice 2015
Kontakt
Štatutár zboru
Zuzana Bukovinská (Šumienka)
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
+421 9017 638 561


zástupca zborovového vodcu:
Monika Halúsková (Polárka)

Klubovňa
Zakladná škola Ondreja Štefku vo Varíne
budova Centra Voľného Času
M.R.Štefánika 431, 013 03 Varín
Údaje pre poukázanie 2%
Názov: Slovenský skauting, 152. zbor Javorov Varín
Právna forma: Občianske združenie, organizačná zložka
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
IČO: 00598721/0910
Číslo účtu: SK8383300000002500608353 (Fio Banka a.s.)