Akcie
09 Feb 2023
Poukázanie 2 percentá z dane

MILÍ RODIČIA a PRIATELIA SKAUTINGU, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2022

Vaše peniaze použijeme ako zľavu na tábor a ďalšie naše akcie počas roka, či prispejeme na vzdelávacie akcie slovenského skautingu pre Vaše deti. Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane 152.Zboru vo Varíne prinášame vám návod,

čo musíte urobiť, ak ste:

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2023 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2022 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2022 môžete stiahnuť na https://skautivarin.sk/data/2-perc-2022.pdf

POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2022

Vyplnené vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete zaniesť na daňový úrad v Žiline do 30.4.2023

Údaje o prijímateľovi: Slovenský skauting,152 zbor Javorov Varín ,

IČO 00598721/0910 , adresa: M.R.Štefanika 372,013 03 Varín

Právna forma: Občianske združenie

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.


12 Jul 2022
Skautský tábor Kurská dolina 2022
Informácie pre rodičov

vedúci Tábora: Martina Halúsková  tel. : 0949800546
        Zuzana Bukovinská tel. : 0917638561   
 (uprednostnite prosím SMS aby sme si  šetrili batérie telefónov)

Miesto: obec Krasňany, Kurská dolina po pravej strane za potokom vstup bude označený počas posledného dňa v nedeľu 24.7.2022

Termín:  od 17.7.2022 - do 24.7.2022
Nástup na tábor v nedeľu : 17.7.2022 parkovisko pod farou vo Varíne o 7.30 kde deťom zoberieme batohy a spoločne pôjdeme na sv. omšu. Po omši sa spoločne pôjde na táborisko deti odovzdajú všetky dokumenty.
Odchod z táboriska : nedeľa 24.7.2022 po 13.00 v tento deň bude ešte slávnostný obed a  sv. omša 12.45.

Prosíme rodičov aby nerušili priebeh táborového programu svojou prítomnosťou. Určite Vám deti radi porozprávajú všetko čo zažili a nechajme deťom trochu zodpovednosti na nich. 
Ďakujeme .
24 Apr 2022
Deň sv. Juraja
Milí skauti!

Srdečne vás pozývame na oslavu dňa svätého Juraja 24.4.2022. Spolu s 99. a 25. zborom strávime tento deň a priateľsky si zasúťažíme vo viacerých disciplínach. Stretneme sa o 8:00 na autobusovej zastávke pri obecnom úrade. Spoločne zahájime akciu skautskou svätou omšou a následne sa presunieme na Paľovu búdu v priestoroch Žilinskej univerzity, kde sa odohrajú všetky súťaže a hry. Obed je zabezpečený (guláš).

Čo si so sebou zobrať: rovnošatu (skautský kroj), športové oblečenie a obuv, lyžičku a karimatku, desiatu a fľašu s vodou, 5 eur (cesta + spotrebný tovar)

Koniec akcie je o 15:30. Príchod autobusu do Varíne je 16:42.

Tešíme sa na vás!
radcovia a vodcovia
06 Mar 2022
JARNÁ STOPOVAČKA
Zdar všetkým dobrodružného ducha!

Cez jarné prázdniny (7.3-13.3.) bude prebiehať veľká Zborová stopovacia hra. Vo Varínskej prírode a okolí je poschovávaných 5 stanovísk. Vašou úlohou bude vylúštiť nápovedy a nájsť ich. Je už iba na vás a na vašom odhodlaní, koľko z nich dokážete nájsť. Stanoviská môžete hľadať buď samostatne alebo s rodičmi, kamarátmi či súrodencami.

Pravidlá:
⁃ Vylúšti nápovedu, ktorej odpoveď vám prezradí miesto, kde je ukryté stanovisko. (V okolí miesta bude vždy ukrytá obálka alebo schránka)
⁃ Na skautskú česť vykonajte úlohu, ktorá je na stanovisku zadaná.
⁃ Zanechajte v obálke či schránke každého stanoviska papierik, na ktorom bude vaše meno a meno vašej družiny. Družina, ktorej členovia sa najviac v hre vyznamenajú vyhrá.

NÁPOVEDY:

1. Miesto, kde voda chladná ako ľad vyviera zo zeme. Názov znamená ,,šťastný” v mŕtvom jazyku latinskom.

2. Choď tam, kde zvery i ľudia chodia  sa napájať. Kaplnka krásna stráži toto miesto pod ktorým cesta dlhá sa vlní.

3. miesto kde veľká voda hučí a spolu s ňou smiech deti často znie. Pri drevenom hrade nájdeš čo hľadáš.

4. Choď na miesto, kde mnohé naše výpravy začínajú. Nájdi miesto horárňou zvané, na hranici našej dedinky. Na križovatke sa vyber do ľava a hľadaj kaplnku na strome. Pri strome, ktorého kôra nesmie chýbať v nijakej skautskej krabičke poslednej záchrany, nájdeš čo hľadáš.

5. Legenda hovorí, že keď Cyril a Metod prichádzali zo Solúna, zastavili sa neďaleko Varína. Dvojkríž opreli o 3 veľké skaly. Zo zeme vyšlo svetlo. 6 krokov za svetlom vyrástla borovica, ktorá sa rozdvojila, aby urobila 2 tiene. Pod ňou si viero-zvescovia pochutnali na gréckom jogurte.

Veľa zdaru prajú vodcovia a radcovia 152. Zboru Javorov!

08 Feb 2022
Skautský tábor 2022
Dovoľujeme si vám oznámiť, že bol určený predbežný termín skautského tábora na rok 2022. Dátum je 16.7. – 23.7. 2022.  Termín je iba predbežný a môže sa zmeniť, nakoľko miesto ešte nie je presne určené. 
Dúfam, že sa nám podarí presný termín upresniť čo najskôr. Budeme veľmi radi ak sa k stavaniu a búraniu tábora pridajú aj rodičia detí.
Tešia sa na vás vodcovia a radcovia.
15 Jan 2022
Povolená prezenčná činnosť

Na základe vyjadrenia ÚVZ SR a aktuálne platných opatrení boli určené pravidlá pre činnosť organizácie Slovenský skauting. Družinovky môžu byť vo vnútorných priestoroch za podmienky pravidelného domáceho samotestovania a to dva krát týždenne. Na toto samotestovanie je možné využiť testy, ktoré sa používajú zo školského prostredia. Nie je potrebné testovať sa výlučne pre účely družinoviek. Taktiež prosíme rodičov, aby v prípade pozitivity dieťaťa ochorením COVID-19 kontaktovali radcu družiny. Radcovia majú povinnosť udržiavať prezenčné listiny, takže s vašou pomocou sa bude dať predísť ďalšiemu šíreniu nákazy. Ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu a tešíme sa na, keď sa opäť budeme môcť spoločne stretnúť bez obmedzení.

Zbor
Varínsky 152.zbor Javorov je nižšou organizačnou zložkou jednej z najväčších mládežníckych organizácii - Slovenského skautingu.Je tak súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny skautov a skautiek po celom svete.Viac na www.skauting.sk V súčasnosti vo Varíne máme približne 60 členov.

V zbore pracujú 2 oddiely:
- 1.oddiel Varín - vodca Marek Cvacho. V tomto oddiely pracuje jedna družina Jeleňov a potom skupina rodinného skautingu
- 2. oddiel skautiek Varín - vodca Monika Halúsková. Jej zásluhou máme dnes 6 družín dievčat Mimoni, Kvapky, Zebry,Vrrčatá, .. a nové Melóniky

Prečo JAVORE?
Začiatky skautského hnutia vo Varíne siahajú až do roku 1930, kedy učiteľ Bohuš Mackú založil prvú družinu chlapcov. Po troch prestávkach v histórii Varína, sme sa rozhodli, že obnovíme skauting v našej rodnej dedine. A tak 13.12.2013 sa stretli 3 skautské rodinky a podujali sa na neľahkú cestu,odovzdať posolstvo Badena-Powella a naučiť deti radosti z pohybu v prírode. Zorganizovali prvý tábor a v máji 2014 sme sa stali členmi Slovenského skautingu. Meno aj číslo sme zvolili podĺa našeho bývalého vodcu, náčelníka brata Javora.

Prečo Skauting?
Skauting združuje dobrovoľníkov,ktorí chcú pracovať s detmi a tiež na raste seba samého. Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým výchova osobnosti, učí poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

Čo robíme?
Skautské oddiely sa členia na menšie skupiny - družiny, v ktorých je 6 - 8 chlapcov alebo dievčat. Vedie ich starší, skúsenejší rovesník - radca. Na čele oddielov je dospelý vodca, prípadne vodcovský tím. Činnosť našich skautských oddielov prebieha počas celého roka. Každotýždenné družinovky sú venované učeniu sa rôznych životných zručností, hrám, športovaniu. Poriadame rôzne akcie, výlety do prírody a letné tábory.

Chceme stále napredovať...
Snažíme sa, aby čas detí, ktoré nám rodičia zverili, bol využitý účelne a rozvíjal hodnoty, na ktorých je skauting postavený – čestnosť, priateľstvo, pomoc druhým, duchovno a pozitívny prístup k životu.

Snažte sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako bol, keď ste sem prišli... posolstvo BP
zbor
Video
TEN osudný výstup
Skautský tábor Chlebnice 2015
Kontakt
Štatutár zboru
Zuzana Bukovinská (Šumienka)
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
+421 9017 638 561


zástupca zborovového vodcu:
Monika Halúsková (Polárka)

Klubovňa
Zakladná škola Ondreja Štefku vo Varíne
budova Centra Voľného Času
M.R.Štefánika 431, 013 03 Varín
Údaje pre poukázanie 2%
Názov: Slovenský skauting, 152. zbor Javorov Varín
Právna forma: Občianske združenie, organizačná zložka
M.R.Štefánika 372
013 03 Varín
IČO: 00598721/0910
Číslo účtu: SK8383300000002500608353 (Fio Banka a.s.)